Den 23 mars 2013 organiserar Svenska institutet Alexandria ett mini-Almedalen i Kairo. Detta är resultatet av en rad möten med de största politiska partierna i Egypten där Almedalsmodellen tagits emot med öppna armar.

Svenska Institutet Alexandria är en del av den svenska utrikesförvaltningen. Det etablerades år 2000 och arbetar för att öka förståelsen mellan Europa och Mellanöstern/Nordafrika (MENA) och bidra till politisk, ekonomisk och social stabilitet i regionen. Institutets arbete ska stödja utvecklingen av demokratin och de mänskliga rättigheterna i MENA i enlighet med regeringens uppdrag.

“Efter upproren i Egypten och andra länder har det bildats ett stort antal partier som försöker hitta sin plats i den nya politiska situationen då ett auktoritärt styrelseskick går mot ett demokratiskt. Enpartisystemet under diktaturen har medfört att egyptierna saknar erfarenheter av partipolitiskt arbete och dialog över partigränserna. En enda tv-debatt mellan två presidentkandidater ägde rum inför valet 2012. I övrigt har det egyptiska folket inte givits möjligheten att se och lyssna till några debatter mellan partiledare överhuvudtaget.” Säger Birgitta Holst-Alani, direktör för Svenska inistutet Alexandria.

För att stötta den gryende demokratin har Svenska institutet Alexandria initierat ett tidigare oprövat samarbete över partigränserna i Egypten och en kommitté med ett tiotal politiska partier; representerande både religiöst betonade och liberala ideologier; har kommit överens om att delta i ett “mini-Aledalen” den 23 mars. Dessutom deltar ett antal organisationer för mänskliga rättigheter och kvinnofrågor. Evenemanget är helt unikt i MENA-regionen och partierna deltar i TV-inspelade debatter under dagen som avslutas med en direktsänd partiledardebatt.

Denna dag i Almedalsanda ger medborgare möjlighet att möta beslutsfattare och politiker, göra sina röster hörda och delta i dialogen kring Egyptens framtidsutveckling.

Institutet initierade detta pilotprojekt med förhoppning om att det kan öppna upp för dialog, växa och skapa grogrund för demokrati på gräsrotsnivå. Egypten är i starkt behov av en plattform där förtroende mellan medborgare och belutsfattare kan byggas. Om mini-Almedalen inspirerar och berör så har institutet lyckats förmedla en del av den svenska modellen i ett Egypten som alltmer präglas av polarisering.

Kontakt: Cecilia Sternemo +20122 220 1198 cecilia.sternemo@swedalex.org

Advertisements